PROJEKTY UNIJNE

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP.

Tytuł projektu:  Poprawa konkurencyjności firmy poprzez rozwój asortymentu dań gotowych na wynos, z użyciem nowo zakupionego sprzętu.

Cele projektu:  Zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (wersja 19.2) projekt wpisuje się  w Cele szczegółowe działania 3.2: zwiększone zastosowanie innowacji, zwiększona konkurencyjność MŚP oraz utrzymanie konkurencyjności i miejsc pracy w MŚP ponieważ efekty produktu i rezultatu projektu prowadzą m.in. do zwiększenia liczby konkurencyjnych przedsiębiorstw, wzrostu przedsiębiorczości, powstania nowych inwestycji, wprowadzenia na rynek krajowy nowej innowacyjnej usługi, zwiększenia liczby miejsc pracy oraz utrzymania aktualnego stanu zatrudnienia przyczyniając się do rozwoju przedsiębiorstwa. Realizacja projektu pozwoli na poprawę pozycji rynkowej i wzrost obrotów firmy Planeta Smaku Sp. z o.o.. Oferowane dania gotowe premium – w słoikach będą wyróżniały się jakością wykorzystywanych do ich przygotowania produktów, oraz autorskimi przepisami dzięki którym w daniach obniżona zostanie zawartość cukru i soli.

Planowane efekty:  Efektem projektu będzie poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa o zasięgu krajowym, oraz generowanie nowych, trwałych miejsc pracy, poprzez zwiększenie możliwości produkcyjnych dań gotowych do sprzedaży premium (catering) – dania w słoikach. Dania będą przygotowywane w oparciu o autorskie przepisy wykorzystujące produkty najwyższej jakości i uwzględniające zmniejszoną zawartość cukru i soli. Rozwój produkcji i sprzedaży gotowych dań na wynos w słoikach zmniejszy ryzyko funkcjonowania firmy w okresie trwania pandemii i pozwoli pozyskać nowych Klientów. W ramach inwestycji przewidzianych w projekcie zakupiony będzie zaawansowany technologicznie, profesjonalny sprzęt do przygotowania i produkcji dań gotowych na wynos – w słoikach.
Oferowane dania gotowe premium – w słoikach będą wyróżniały się jakością wykorzystywanych do ich przygotowania produktów, oraz autorskimi przepisami dzięki którym w daniach obniżona zostanie zawartość cukru i soli.

Całkowita wartość projektu :  636 014,24  zł
Wkład Funduszy Europejskich:  201 521,99 zł