Zapytanie Ofertowe

Zapytanie Ofertowe Nr 1/12/2022

ogłoszone dnia 06.12.2022 r.

na dostawę specjalistycznego sprzętu wyposażenia kuchni i pomieszczeń pomocniczych do przygotowywania, produkcji i sprzedaży asortymentu dań gotowych na wynos – w słoikach, przygotowywanych według własnych autorskich przepisów i z obniżoną zawartością cukru i  soli  zgodnie z podanymi parametrami technicznymi na potrzeby projektu:

Poprawa konkurencyjności firmy poprzez rozwój asortymentu dań gotowych na wynos, z  użyciem nowo zakupionego sprzętu w  ramach  realizacji umowy nr UDA-RPSL.03.02.00-24-00F1/21-00 z dnia 07.04.2022 r. o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP.

Przedmiotem projektu jest dostawa wyposażenia kuchni i pomieszczeń pomocniczych:

CZĘŚĆ I: ZWYWARKO-WYPARZARKA (1 sztuka)
CZĘŚĆ II – MEBLE I WYPOSAŻENIE DO POMIESZCZEŃ (1zestaw)
CZĘŚĆ III – STÓŁ WYŁADOWCZY I SZAFA PRZELOTOWA (1 zestaw)
CZĘŚĆ IV – FRYTOWNICA 1X13 (1 sztuka)
CZĘŚĆ V – WITRYNA CHŁODNICZA (1 sztuka)
CZĘŚĆ VI – BEMAR 3 KOMOROWY (1 zestaw )
CZĘŚĆ VII – GRILL PŁASKI Z WYPOSAŻENIEM (1 zestaw)
CZĘŚĆ VIII – KUCHNIA 2 PALNIKOWA (1 sztuka)

Szczegółowa specyfikacja techniczna (parametry) dla wszystkich części zamówienia oraz  warunki dotyczące zapytania ofertowego nr 1/12/2022 znajdują się w załącznikach do pobrania.

Załączniki do pobrania :
1. Zapytanie Ofertowe_1.12.2022_sprzęt gastronomiczny_2022-12-06
2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 2022-12-06
3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy dot. warunków udziału w postępowaniu 2022-12-06
4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy dot. braku powiązań z zamawiającym 2022-12-06

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2022 z dnia 06.12.2022 wraz z załącznikami zostało upublicznione na stronie : https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Termin składania ofert upływa dnia 13.12.2022 o godzinie 23:59